افزایش عمر باتری

چرا باتری ها شارژ خود را از دست می دهند و در این مورد چه کاری می توانید انجام دهید؟

چرا باتری ها شارژ خود را از دست می دهند و در این مورد چه کاری می توانید انجام دهید؟  این راهنما به شما کمک می کند عمر باتر...

ادامه مطلب

چرا باتری تلفن من خیلی سریع خالی می شود

چرا باتری تلفن من خیلی سریع خالی می شود و چگونه می توان آن را تعمیر کرد خالی شدن سریع شارژ باتری گوشی تلفن خالی کردن باتری گو...

ادامه مطلب